zaterdag 19 maart 2011

Hoop en vooruitzicht van Noam Chomsky

Hoop en vooruitzicht van Noam Chomsky

+ Met het enthousiasme van een student ontleedt Chomsky in Hoop en vooruitzicht de politieke ontwikkelingen van de laatste jaren in Latijns- en Noord-Amerika. Met een kritische kijk op Obama's buitenlandpolitiek.
"Chomsky is een wereldfenomeen. Misschien de meest gelezen stem over de buitenlandse politiek op de planeet" The New York Times Book Review.

In zijn nieuwste boek haalt Chomsky nog eens zijn scalpel tevoorschijn en ontleedt hij met het enthousiasme van een student de politieke ontwikkelingen in de beide Amerika's. Met het enthousiasme van een student, yes indeed. Want 'het afgelopen decennium is Latijns-Amerika de meest spannende regio ter wereld geworden', schrijft Chomsky. 'Voor het eerst begint het continent zijn eigen lot in handen te nemen.' Een reeks tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit Bolivia, Venezuela en Haïti moet dat illustreren. En de change in de VS? Die lijkt nog niet voor morgen. Obama's verkiezing tot eerste zwarte president is memorabel maar voorlopig kiest hij hetzelfde pad als zijn voorgangers. Stijgende defensiebudgetten, onvoorwaardelijke steun aan Israël, ... Ook Obama opereert binnen een verdorven democratie waar de kleine elite nog nadrukkelijker dan voorheen de plak zwaait. De weg is nog lang.
Lees de inhoudstafel.
Lees het eerste deel van hoofdstuk 1.

AUTEURNoam Chomsky (1928) is een belangrijke figuur in de moderne linguïstiek en Amerika's meest vooraanstaande dissident. Hij is emeritus hoogleraar linguïstiek aan het Massachusetts Institute of Technology, Boston. In zijn talrijke boeken over de VS en de rol van ideologie en media in westerse samenlevingen, zet Chomsky zich af tegen het 'officiële denken' van het Witte Huis, het Pentagon, Wall Street en de 'slaafse' massamedia. In 2005 werd hij door de lezers van het Britse tijdschrift Prospect en het Amerikaanse magazine Foreign Policy verkozen tot ‘invloedrijkste (hedendaagse) intellectueel’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten